นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม

8000 บาท

สปาเพื่อสุขภาพและความงาม250 ชม

ค่าเรียน 15000 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด

500 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา

1500 บาท