Pure Organic Farm :
ฟาร์มมาตรฐาน IFOAM ,OrganicThailand, USDA @ฉะเชิงเทรา
Pure Lite :
ร้านสลัด&อาหารคลีน @รามอินทรา 46/1 (ก.ม.8)
บริการ Delivery ทั่ว กทม.และปริมณฑล