Pure Organic Farm :
ฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากล IFOAM ,OrganicThailand, USDA @ฉะเชิงเทรา

Pure Lite :
ร้านสลัด&อาหารคลีน @รามอินทรา 46/1 (ก.ม.8)
บริการ Delivery ทั่ว กทม.และปริมณฑล

PurePack2Goals :
แพคกับข้าวคลีน #สะดวก #หุ่นดี #ไม่ต้องปรุงเพิ่ม
#ลูกชิ้นอกไก่เนือ้ล้วน #แหนมอกไก่เนื้อล้วน