รับดูแลเว็บไซต์ (Admin Web)

รับดูแลเว็บไซต์ครบวงจร (Admin Web) ราคาถูกที่สุดในประเทศ เพียง 1,900 บาท ให้บริการ ดังนี้ 1. โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น 2. ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 3. ลงสินค้า 4. โพสต์สตอรี่ Story Post 5. วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan) 6. คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ 7. กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ 8. จัดกิจกรรมหน้าเพจ 9. สรุปรายงานสถิติ 10.ให้คำปรึกษาการตลาด Hot Line : 09-456-222-88 Line ID : @makereadyweb www.makereadyweb.com

รับดูแลเพจ (Admin Page)

รับดูแลเพจครบวงจร (Admin Page) ราคาถูกที่สุดในประเทศ เพียง 1,900 บาท ให้บริการ ดังนี้ 1. โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น 2. ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 3. ลงสินค้า 4. โพสต์สตอรี่ Story Post 5. วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan) 6. คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ 7. กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ 8. จัดกิจกรรมหน้าเพจ 9. สรุปรายงานสถิติ 10.ให้คำปรึกษาการตลาด Hot Line : 09-456-222-88 Line ID : @makereadyweb www.makereadyweb.com

รับดูแลLINE OA (Admin LINE OA)

รับดูแล LINE Official Account ครบวงจร (Admin LINE OA) ราคาถูกที่สุดในประเทศ เพียง 1,900 บาท ให้บริการ ดังนี้ 1. โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น 2. ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 3. ลงสินค้า 4. โพสต์สตอรี่ Story Post 5. วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan) 6. คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ 7. กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ 8. จัดกิจกรรมหน้าเพจ 9. สรุปรายงานสถิติ 10.ให้คำปรึกษาการตลาด Hot Line : 09-456-222-88 Line ID : @makereadyweb www.makereadyweb.com

รับดูแล Instagram (Admin IG)

รับดูแล Instagram ครบวงจร (Admin IG) ราคาถูกที่สุดในประเทศ เพียง 1,900 บาท ให้บริการ ดังนี้ 1. โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น 2. ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 3. ลงสินค้า 4. โพสต์สตอรี่ Story Post 5. วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan) 6. คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ 7. กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ 8. จัดกิจกรรมหน้าเพจ 9. สรุปรายงานสถิติ 10.ให้คำปรึกษาการตลาด Hot Line : 09-456-222-88 Line ID : @makereadyweb www.makereadyweb.com

รับดูแลทวิตเตอร์ Admin Twitter

รับดูแลทวิตเตอร์ครบวงจร (Admin Twitter Official) ราคาถูกที่สุดในประเทศ เพียง 1,900 บาท ให้บริการ ดังนี้ 1. โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น 2. ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 3. ลงสินค้า 4. โพสต์สตอรี่ Story Post 5. วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan) 6. คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ 7. กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ 8. จัดกิจกรรมหน้าเพจ 9. สรุปรายงานสถิติ 10.ให้คำปรึกษาการตลาด Hot Line : 09-456-222-88 Line ID : @makereadyweb www.makereadyweb.com