กว่า 50 ปี

ปี1980 จัดตั้ง บลูครอส ประเทศไทย, ปี2001 จัดตั้งเมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส, ปี2005 จัดตั้งแอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์, ปลายปี2013 ซื้อหุ้น บมจ.บริรักษ์ประกันภัย, กันยายน2014 บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ