ร่วมงานกับเรา เรากำลังต้องการบุคลากรทางด้านบริการักษาความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ. และตำแหน่งต่างเพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งทางทีจีเอสมีบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยให้หน่วยงานหลายประเภท ถ้าท่านสามารถมีประสบการณ์และความสามารถ เราทีจีเอสยินดีที่ท่านจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ.