กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังช่องทางเหล่านี้ LINE ID: uPrinter Email: contact@uprintershop.com ทีมงาน uPrinter จะดำเนินการตรวจสอบและตอบรับโดยเร็วที่สุด