คลังยา มาร์เก็ต

คลังยา มาร์เก็ต

@nul0563eFriends 63

Timeline

ค่าความดันโลหิต...บอกอะไร ค่าตัวเลขจากเครื่องวัดความดันฯ มักจะมี 3 ตัว - ตัวแรกเป็นค่าความดันฯ ตัวบน (ขณะหัวใจบีบตัว) - ตัวรองลงมาเป็นค่าความดันฯ ตัวล่าง (ขณะหัวใจคลายตัว) - ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร หรือค่าอัตราการเต้นของหัวใจ กี่ครั้ง ...See More
Security Check
See More
Top