ชุดอาหารว่าง จากครัวการบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง 46 บาท

ชุด 1. - ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 1 - เลือกขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้รวม ราคา 46 บาท

ชุด 2. - ขนม 1 ชิ้น (B) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 2. - เลือกขนม 1 ชิ้น (B) + น้ำผลไม้รวม ราคา 52 บาท

ชุด 3. - ขนม 1 ชิ้น (C) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 3. - เลือกขนม 1 ชิ้น (C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 64 บาท

ชุด 4. - ขนม 1 ชิ้น (D) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 4. - เลือกขนม 1 ชิ้น (D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 68 บาท

ชุด 5. - ขนม 2 ชิ้น (A+B) +น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 5. - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+B) + น้ำผลไม้รวม ราคา 76 บาท

ชุด 6. - ขนม 2 ชิ้น (A+C) +น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 6. - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 88 บาท

ชุด 7.1 - ขนม 2 ชิ้น (A+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 7.1 - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 94 บาท

ชุด 7.2 - ขนม 2 ชิ้น (B+C)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 7.2 - เลือกขนม 2 ชิ้น (B+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 94 บาท

ชุด 8. - ขนม 2 ชิ้น (B+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 8. - เลือกขนม 2 ชิ้น (B+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 98 บาท

ชุด 9. - ขนม 2 ชิ้น (C+C)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 9. - เลือกขนม 2 ชิ้น (C+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 105 บาท

ชุด 10. - ขนม 2 ชิ้น (C+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 10. - เลือกขนม 2 ชิ้น (C+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 109 บาท