ชุดอาหารว่าง จากครัวการบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง 45 บาท

ชุด 1 - ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 1 - เลือกขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้รวม ราคา 45 บาท

ชุด 2 - ขนม 1 ชิ้น (B) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 2 - เลือกขนม 1 ชิ้น (B) + น้ำผลไม้รวม ราคา 50 บาท

ชุด 3 - ขนม 1 ชิ้น (C) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 3 - เลือกขนม 1 ชิ้น (C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 60 บาท

ชุด 4 - ขนม 2 ชิ้น (D) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 4 - เลือกขนม 1 ชิ้น (D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 65 บาท

ชุด 5 - ขนม 2 ชิ้น (A+B) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 5 - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+B) + น้ำผลไม้รวม ราคา 75 บาท

ชุด 6 - ขนม 2 ชิ้น (A+C) + น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 6 - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 84 บาท

ชุด 7.1 - ขนม 2 ชิ้น (A+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 7.1 - เลือกขนม 2 ชิ้น (A+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 89 บาท

ชุด 7.2 - ขนม 2 ชิ้น (B+C)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 7.2 - เลือกขนม 2 ชิ้น (B+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 89 บาท

ชุด 8.1 - ขนม 2 ชิ้น (B+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 8.1 - เลือกขนม 2 ชิ้น (B+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 95 บาท

ชุด 8.2 - ขนม 2 ชิ้น (C+C)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 8.2 - เลือกขนม 2 ชิ้น (C+C) + น้ำผลไม้รวม ราคา 95 บาท

ชุด 9. - ขนม 2 ชิ้น (C+D)+น้ำ

Snack Box ชุดอาหารว่าง 9. - เลือกขนม 2 ชิ้น (C+D) + น้ำผลไม้รวม ราคา 105 บาท