โปรโมชั่นเครื่องช่วยฟัง เครื่องเก่าแล้วเครื่องใหม่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้นนะคะ