• ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค ทางค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ มีความเป็นห่วงในสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลและปลอดภัยจากเชื้อโควิคอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ ด้วยความปรารถนาดี บริษัท ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ จำกัด