Sathira-Dhammasathan

Friends 34,862

อานาปานสติภาวนา

โครงการปฏิบัติภาวนาSee more

ปฏิบัติธรรม ศีล8

กรุณาติดต่อ Line : @sdssil8

บวชพุทธสาวิกา ศีล10

Line : @sdsnun

Health & safety

 • Sanitized surfaces
 • Regular ventilation
 • Sanitized seats
 • Hand sanitizer dispensers

FAQSee more

 • Aเสถียรธรรมสถาน
  เปิดทำการทุกวัน
  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

 • Aคอร์สปฏิบัติธรรมมีทุกสัปดาห์ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 2 คืน 3 วัน สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

 • Aเปิดรับเฉพาะผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ขอรับลิงก์สมัครได้ที่ Line id: @sdssil8

Mixed media feedSee more

ท่านแม่ชีศันสนีย์

อานาปานสติภาวนา จึงเป็นกิจที่ฝึกเจริญสติ ดำเนินไปพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าและออก เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดา
ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวถึง ‘อานาปานสติภาวนา’ ไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายว่า
“อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา หมายความว่าคุณต้องเจริญอานาปานสติ กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ‘ความหวั่นไหวโยกโคลงทางกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงทางจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจของการเจริญ ทำให้มากซึ่งอานาปานสติ’ ฉะนั้น งานของจิตคือการภาวนาด้วยอานาปานสติ ถ้าคุณทำงานอยู่บนฐานของอานาปานสติ ก็เท่ากับคุณใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนาด้วยเช่นกัน...

อานาปานสติภาวนา

“วิถีชีวิตของเสถียรธรรมสถานใน 24 ชั่วโมง หรือหนึ่งวัน อยู่บนเทคนิคของอานาปานสติ บนพื้นฐานของลมหายใจที่เป็นเครื่องมือในการเจริญสติ ฉะนั้น ทุกๆ 24 ชั่วโมง จึงเป็นเวลาแห่งการภาวนา ตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตา และในทุกๆ วัน อานาปานสติภาวนาอยู่ในชีวิตของเราทุกขณะ เสถียรธรรมสถานบ่มแผ่นดินผืนเล็กๆ ให้เป็นพื้นที่อานาปานสติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้”
ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นปกติที่เสถียรธรรมสถานจะจัดการอบรม ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเป็น ‘สังฆะชั่วคราว’ ร่วมเรียนรู้การฝึกการหายใจอย่างมีสติไปพร้อมๆ กับ ‘สังฆะประจำ’ ของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ที่ใช้อานาปานสติกำกับชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว
และปัจจุบัน ชุมชนแห่งธรรมแห่งนี้ก็เปิดประตูต้อนรับ ‘สังฆะชั่วคราว’ ที่ต้องการเข้ามาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอย่างมีคุณภาพได้ทุกวัน

Country or region: Thailand