ธรรมธุรกิจ

Friends 28,450

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

ยักษ์จับมือโจน ธรรมธุรกิจ เป็นคนกลางในการเชื่อมโยงคนปลูก ที่ปลูกเพื่อให้พอกินแล้วแบ่งปันให้คนกินในเมือง ได้กินผลผลิตธรรมชาติ ไม่มีสารพิษสารเคมีตกต้าง ในราคาที่เป็นธรรม

profileImg
ธรรมธุรกิจ
ธรรมธุรกิจ