ธรรมธุรกิจ

Friends 40,392

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ธรรมธุรกิจ

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ใช้ธรรมนำธุรกิจด้านอาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยคนปลูกของธรรมธุรกิจต้องเป็นลูกศิษย์ยักษ์กะโจน ต้องปลูกให้พอกินก่อน ต้องใช้น้ำหมักสมุนไพรรสจืดเต็มรอบการผลิต ต้องไม่ซื้อของคนอื่นมาขาย และต้องตั้งราคาที่เป็นธรรม

เราเป็นคนกลางในการรวบรวมของเหลือกินจากแต่ละบ้าน มาส่งมอบให้คนกินถึงในเมือง ผ่านตลาดนัดธรรมชาติ รถธรรมธุรกิจ การขายส่ง การขายออนไลน์ ร้านอาหารยักษ์กะโจน และยักษ์กะโจนมาร์ท

เราตั้งความหวังไว้ว่า เราจะมีผู้ถือหุ้นหนึ่งล้านคน เพื่อมาเป็นผู้บริโภคหนึ่งล้านคน ในการร่วมกันสร้างสหกรณ์ผู้บริโภคประเทศไทยในนาม ธรรมธุรกิจ ให้เหมือนกับสหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ทุกคนยังสามารถเป็นเจ้าของวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ร่วมกันได้เพียงกดปุ่มซื้อหุ้นธรรมธุรกิจที่ Line @Thamturakit

https://lin.ee/6U71hZy

#ธรรมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง
#เงินทองเป็นของมายาข้าวผักปลาสิของจริง

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand