• รับเพิ่มไปอีก 3 แผ่นเมื่อสั่งพิมพ์สติกเกอร์ 5 ตร.ม. ทันที