งาน

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจรณาดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ 5. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา สามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ http://www.masswellgroup.com/Application-Form/Job-Application-Form.html กรุณาส่งเอกสารของท่านมาที่ email. HR@masswellgroup.com mail. บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด 37 ซอย.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02-726-2700 #107