Sounddd.Shop โดย บจก. เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ ผู้แทนจำหน่าย พร้อมทั้งรับออกแบบและติดตั้ง ระบบภาพและเสียง มากว่า 16 ปี สำหรับห้องประชุม สัมมนา ระบบเสียง แบ็คกราว มิวสิค ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงสำหรับงาน กลางแจ้ง เช่น งานอีเว้น, ระบบเสียงสำหรับ การเรียนการสอน ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ระบบเสียงตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน ต่างๆ ระบบเสียงสำหรับสถานที่บันเทิง , ระบบเสียงห้องคาราโอเกะ , ระบบเสียงสำหรับงานแสดงดนตรี , ระบบเสียงสำหรับงานกีฬา เป็นต้น