บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง ภายใต้แนวคิด “HAPPINESS OF LIVING” ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา แอสเซทไวส์ ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก