บ๊อช ผู้นำและจัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สโลแกน "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต"