★ขยายสู่การปลูกผักออร์แกนิค

จงให้อาหารเป็นยา อย่าให้ยาเป็นอาหาร เพราะสุขภาพดี เราเลือกได้

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ยกระดับธุรกิจจัดเลี้ยงในเมืองไทย โดยการผลิตอาหารจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และบุกเบิกการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อนำผลผลิตมาทำอาหารจัดเลี้ยง.. เพราะสุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน..