★ขยายสู่การปลูกผักออร์แกนิค

จงให้อาหารเป็นยา อย่าให้ยาเป็นอาหาร เพราะสุขภาพดี เราเลือกได้

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ยกระดับธุรกิจจัดเลี้ยงในเมืองไทย โดยการผลิตอาหารจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และบุกเบิกการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อนำผลผลิตมาทำอาหารจัดเลี้ยง.. เพราะสุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน..

More from this accountSee all

★เครื่องจักรที่ใช้ในการทำอาหาร

ในฐานะ Catering ที่ต้องผลิตอาหารในโรงงาน ขนย้ายลำเลียงไปให้บริการนอกสถานที่ และต้องจัดการอุปกรณ์ในการให้บริการ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเยอะเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้ต้องลงทุนสูง แต่เพื่ออาหารและการบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งทำให้ลูกค้าได้ของดีมีคุณภาพในราคาถูก เราพร้อมที่จะลงทุนและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสมและทันสมัย

★โรงงาน GMP และอาคารผลิตอาหาร

แค่เรื่องแรกในการขอ GMP ก็ไม่ง่ายเลย ไม่เพียงต้องออกแบบและสร้างโรงงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีแล้ว ยังต้องมีรายละเอียดการใช้วัสดุและการแบ่งสัดส่วนภายใน รวมถึงการบำรุงรักษาและมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่ดีอีกด้วย อย่าลืม การผลิตอาหารเป็นเรื่องสำคัญ อย่าเชื่อเพียงคำโฆษณาผ่านตัวอักษรในเว็บไซต์ว่าสะอาด ปลอดภัย แต่ต้องเปิดโรงงานกันให้เห็นและต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดด้วย

★การฝึกอบรมคือหัวใจของมาตรฐาน

3minutesfood ให้ความสำคัญสูงสุดกับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของพนักงาน มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อลงทุนและใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม มีซอฟท์แวร์มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในระดับดี โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมและการวัดผลที่ชัดเจน เน้นการเรียนรู้ของพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย มีการให้รางวัล Incentive ตาม performance และ มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเพื่อยกระดับศักยภาพและค่าตอบแทนให้สูงขึ้น จึงทำให้ 3minutesfood สามารถรักษามาตรฐานที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ Catering ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

★เปิดเผยเบื้องหลังรับจัดเลี้ยง

The First and only caterer at 3minutesfood, we want you to see the whole process before and after the catering service. More than the cheaper price, we also welcome you to see inside of our factory . So, you know by now why are we so different?

★แรงบันดาลใจในอาหารวิถีธรรมชาต

3minutesfood ขอส่งต่อแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาสารเคมี จนทำให้ร่างกายเจ็บป่วย ให้หันมาเข้าใจเรื่องผักและเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง 3minutesfood ได้ขยายเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ในเฟสแรก เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

★เลือก Catering ที่ปลอดภัย

Catering ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใครๆก็พูดได้ แต่จะเชื่อได้อย่างไร เราไม่จำเป็นต้องพูดโฆษณาว่าเราสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เราเชื่อว่าความปลอดภัยและมาตรฐานที่ดีจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้และมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เราจึงเดินหน้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้เราเป็น Catering ที่ได้มาตรฐาน โรงงาน 3minutesfood ได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้เป็น สถานที่ผลิตอาหาร ที่ถูกต้องโดย GMP เป็นป้ายสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ซึ่งป้ายนี้เป็นเครื่องหมายยืนยัน มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ