ตู้ ConTel Swab Unit รุ่น S2

ขนาดโดยประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร ความสูง 2.90 เมตร ราคา 120,000 บาท

More from this accountSee all

แผ่นพื้น ConTel Metal Deck 50W

รุ่น MD-50W มีความสูงจากลอนล่าง 50 มิลลิเมตร (5 เซนติเมตร ต้องเทพื้น ขั้นต่ำ 10 เซนติเมตรจากลอนล่าง) - รุ่น MD-50W ความหนา 0.8 มม. - รุ่น MD-50W ความหนา 1.0 มม. - รุ่น MD-50W ความหนา 1.2 มม. แผ่นพื้นเหล็ก หรือ พื้นลอนเหล็ก ConTel Metal Deck สามารถใช้ได้ทั้งโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างปูน

ตู้ ConTel Swab Unit รุ่น S2

ขนาดโดยประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร ความสูง 2.45 เมตร ราคา 118,000 บาท

แผ่นพื้น ConTel Metal Deck 75W

รุ่น MD-75W มีความสูงจากลอนล่าง 75 มิลลิเมตร (7.5 เซนติเมตร ต้องเทพื้น ขั้นต่ำ 12.5 เซนติเมตรจากลอนล่าง) - รุ่น MD-75W ความหนา 0.8 มม. - รุ่น MD-75W ความหนา 1.0 มม. - รุ่น MD-75W ความหนา 1.2 มม. - รุ่น MD-75W ความหนา 1.5 มม. แผ่นพื้นเหล็ก หรือ พื้นลอนเหล็ก ConTel Metal Deck สามารถใช้ได้ทั้งโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างปูน

ตู้ ConTel Swab Unit รุ่น S1

ขนาดโดยประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร ความสูง 2.90 เมตร ราคา 140,000 บาท