- ดูแล, ติดตั้ง, วางระบบ คอมพิวเตอร์ / เซิฟเวอร์ - วางระบบ File Server (File sharing), Active Directory (AD) - เดินสายแลน, สายไฟ, สายโทรศัพท์ - จำหน่ายเครื่อง Server Dell, Lenovo, HP พร้อมติดตั้ง - จำหน่ายเครื่องคอมฯ และอุปกรณ์