งาน

ด่วน! รับสมัคร ครูสอนภาษาไทย เงินเดือนดี มีสวัสดิการ การศึกษาฟรีสำหรับบุตรหลานของคุณและอีกมากมาย สวัสดิการ : - เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่อเดือน - ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ สำหรับบุตรโดยชอบธรรม 2 คน - ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม รายละเอียดของงาน สอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติกระบี่ คุณสมบัติผู้สมัคร - การศึกษา ปริญญาตรี, สาขาวิชาภาษาไทย - มีประสบการณ์การสอน Email: info@krabischool.com Call: +66 (0)612 386 899