บริษัท เกรียงประภา จำกัด รับสั่งสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ และจำหน่ายขายส่งให้กับ ร้านค้าทั่วไป tel: 02-216-2745 ถึง 9 fax: 02-215-9767