฿253ลวด 4 ยาว 3.00 รับน้ำหนัก 500

ลวด 4 เส้น กว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 3.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่ 500 กก./ตร.ม ได้มาตรฐาน มอก.828-2546 ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้แผ่นพื้นได้รับการใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจ ไปจนถึงการส่งมอบถึงหน้างาน กรณีสั่งต่ำกว่า 80 ตร.ม ต่อเที่ยว และหน้างานระยะทางไกลกว่า 75 กิโลเมตรจากโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

฿309ลวด 5 ยาว 3.50 รับน้ำหนัก 400

ลวด 5 เส้น กว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 3.50 เมตร หนา 5 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่ 400 กก./ตร.ม ได้มาตรฐาน มอก.828-2546 ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้แผ่นพื้นได้รับการใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจ ไปจนถึงการส่งมอบถึงหน้างาน กรณีสั่งต่ำกว่า 80 ตร.ม ต่อเที่ยว และหน้างานระยะทางไกลกว่า 75 กิโลเมตรจากโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

฿2,011กำลังอัด 240 cube / 210 Cylind

ราคารวมแวทไม่เกินระยะทาง 22 กม.จากโรงงาน และสั่งขั้นต่ำ 4 คิวขึ้นไป เหมาะสำหรับงานเทพื้นบ้าน ปูกระเบื้อง หรือเทพื้นจอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อทั่วไป

฿1,977กำลังอัด 210 cube / 180 Cylind

ราคารวมแวทไม่เกินระยะทาง 22 กม.จากโรงงาน และสั่งขั้นต่ำ 4 คิวขึ้นไป เหมาะสำหรับไม่ต้องรับน้ำหนัก , บ้านไม่เกิน 2 ชั้น

฿1,848คอนกรีตหยาบ / Lean

ราคารวมแวทไม่เกินระยะทาง 22 กม.จากโรงงาน และสั่งขั้นต่ำ 4 คิวขึ้นไป เหมาะสำหรับรองปรับระดับ , โครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก , เทก้นหลุม

฿1,943กำลังอัด 180 cube / 140 Cylind

ราคารวมแวทไม่เกินระยะทาง 22 กม.จากโรงงาน และสั่งขั้นต่ำ 4 คิวขึ้นไป เหมาะสำหรับงานทั่วไป ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก