#2009

บริษัทกินใจเป็นบริษัทที่เน้นการขายให้ลูกค้า ที่เปิดกิจการลักษณะของหน้าร้านในเชิงธุรกิจ #ส่งออกเครื่องมือการเกษตร/เครื่องมือช่าง/อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ #สินค้าสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ มองหาเรานะคะ