1 มิ.ย. 2555

เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ไฮบริดคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : HybridCar (Thailand) CO., LTD