พริกไทยเม็ดขาว ถุงสูญญากาศ

355 บาท ( 500 กรัม )

พริกไทยเม็ดดำ ถุงสูญญากาศ

259 บาท ( 500 กรัม )

พริกไทยเม็ดขาว แบบขวดพร้อมฝาบด

105 บาท ( 45 กรัม)

พริกไทยเม็ดดำ แบบขวดพร้อมฝาบด

85 บาท (40 กรัม)