-

เอ็กซ์ต้า พลัส อำนวยความสะดวกให้แกชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ