จัดฟัน แบบจ่าย 2 ครั้งแรก

6000 บาท จ่าย 800/เดือน

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดเล็ก

4500 บาท

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดใหญ่

8000 บาท

ครอบฟัน

10000 บาท

ฟอกสีฟัน

4500 บาท