เรามุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่าน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 คนต่อปี จาก 190 ประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2523
เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
พ.ศ. 2532
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2540
ขยายอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2545
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)
พ.ศ. 2551
เปิดอาคารผู้ป่วยนอกบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก