• เจเจเจอินชัวร์ (JJJ insur) รวบรวมเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา

  กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
  สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย ของท่านได้ตลอด 24 ช.ม. 🚨
  👇👇👇👇👇


  เทเวศประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1291

  วิริยะประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1557

  แอลเอ็มจีประกันภัย (LMG) เบอร์ติดต่อ: 1790

  สินมั่นคงประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1596

  กรุงเทพประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1620
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร: 02-305-8588

  ชับบ์สามัคคีประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 02-640-4500

  เมืองไทยประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1484

  คุ้มภัยโตเกียวมารีน เบอร์ติดต่อ: 0-2257-8080

  ธนชาตประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 02-662-8999
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร : 02-666-8899

  เอ็มเอสไอจีประกันภัย (MSIG) เบอร์ติดต่อ: 1259
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน สอบถามข้อมูล โทร : 02-007-9000

  ไทยศรี - เออร์โกประกันภัย (Ergo) เบอร์ติดต่อ: 1219
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน สอบถามข้อมูล โทร : 02-820-7000

  ไอโออิกรุงเทพประกันภัย (Aioi) เบอร์ติดต่อ: 1429
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร : 02-780-8000

  อลิอันซ์ประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1292
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร : 02-305-8510

  นวกิจประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1748
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร : 02-342-3229

  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เบอร์ติดต่อ: 1231

  แอกซ่าประกันภัย (AXA) เบอร์ติดต่อ: 0-2118-8111

  ทิพยประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 1736

  ฟอลคอนประกันภัย เบอร์ติดต่อ: 02-037-9988

  ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่และศูนย์
  ของบริษัทประกันภัยที่รองรับ (อู่ในเครือ-ศูนย์ในเครือ)
  กรณีประสงค์เข้าเคลมได้ ที่ 👇
  https://jjjinsur.com/garage.php

  ประกันภัยรถยนต์ที่จริงจัง จริงใจ จริงจริง ❤