มิ.ย.2561

จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน

More from this accountSee all

พ.ย.2557

ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 จาก Lloyd's Register

ม.ค.2564

เปิดใช้งาน โกดัง 3 บนพื้นที่ 1 ไร่ในซอยท่าข้าม

ม.ค.2559

ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ ซอยพุทธบูชา 7/1

พ.ค.2561

ได้รับแต่งตั้งจาก Billy pugh Inc (USA) ให้เป็น Authorized Refurbishment Center แห่งแรกในประเทศไทย

ต.ค.2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8ล้านบาท

ส.ค.2546

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด

มิ.ย.2556

ซื้อที่ดินในซอยท่าข้าม-พระราม2 และสร้างโกดัง 2