ศูนย์ดูแลสุขภาพผมจีวา บริการให้คำปรึกษา ตรวจ วัด และดูแลสุขภาพผมให้แก่ลูกค้าด้วยสมุนไพรสด โดยใช้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผม