อบรมบัญชีภาษีเบื้องต้น

สำหรับเจ้าของ ผู้สนใจ ที่ไม่จบบัญชี ปูพื้นฐาน ด้านบัญชี และ ภาษี ช้าๆ DNSMTAC ⛳️โทร 02-320-2291 www.dnsmt.com ⛳️Line@ ทักกัน อบรมบัญชีเราคือเพื่อนคุณ https://lin.ee/WapQRcS ⛳️ข้อมูลบริษัทอบรม https://www.dnsmt.com

อบรมปิดงบเงินสำหรับบริษัท SME

เปิดบริษัททำบัญชี ยื่นภาษี อย่างไรบ้างใน 1 ปี ⛹️‍♂️ Day 1 : ความเข้าใจในกฎหมาย และการบันทึกภาษี งบทดลอง 1 เดือน (Periodic)ที่มาของข้อมูล 🚴Day 2 : ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบายทฤษฎี โดยโปรแกรม Express ถึงจัดยื่นภาษีกลางปี ภงด.51 🏉Day 3 : ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบายทฤษฎี คำนวณ ภงด.50 🏈 Day 4 : หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การยื่นแบบ สบช.3 และงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้าง ภ.ง.ด.3 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ ภ.ง.ด.53 แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บริษัท ห้างหุ้นส่วน ภ.ง.ด.51 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) ภ.ง.ด.50 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน DNSMTAC ⛳️โทร 02-320-2291 www.dnsmt.com ⛳️Line@ ทักกัน อบรมบัญชีเราคือเพื่อนคุณ https://lin.ee/WapQRcS ⛳️ข้อมูลบริษัทอบรม https://www.dnsmt.com

ติดต่อเรา

บริษัท DNSMTAC อยู่ซอยพัฒนาการ 51 ท่านสามารถเข้า Maps แล้ว ค้นหาเรา DNSMT โทร 02-320-2291 Line @dnsmt

หลักสูตรการอบมบัญชี ทั้งหมด

ต้นทุน + อสังหา + นำเข้าส่งออก + BOI + ก่อสร้าง