• เนื่องด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565
  โรงพยาบาลกรุงเทพัทยาได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการแสดงความยินยอม
  โดยกรอกแบบฟอร์มการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้
  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทุกท่าน
  อาจส่งผลให้ได้รับความไม่สะดวก
  https://bangkokpattayahospital.com/th/privacy-policy-th.html
  .
  ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์
  ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจให้เราดูแล