4.ติดตามผล

ติดตามผลการใช้งานแว่นตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

More from this accountSee all

1.ทำนัด

ติดต่อทำนัด ล่วงหน้า 1 - 3 วันทำการ โทร . 086-565-5711

2.ตรวจวัดสายตา

วิเคราะห์ระบบการมองเห็น ด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ใช้เวลาในการตรวจวัดสายตา 3 ชั่วโมง

3.นัดรับแว่น

ใช้ระยะเวลาในการรับแว่น 4 - 8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและพฤติกรรมการใช้สายตา