ทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนัก 10 บาท (บล็อกสวย)

ทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนัก 0.5, 1, 5,10,20, 50บาท

ทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนัก 1 บาท ค่าบล็อก 60 บาท

ทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนัก 0.5บาท ค่าบล็อก 55 บาท

ทองคำแท่ง 99.99% (LBMA)

น้ำหนัก 1 กิโล