เมจิกแพลนท์ ขนาด 500 ซีซี

340 บาท รวมค่าส่ง

เมจิกแพลนท์ ขนาด 1 ลิตร

990 บาท รวมค่าส่ง

พันธุ์มะนาวแบบตุ้มตอน

กิ่งปลอดโรคคุณภาพดีสายพันธุ์แท

พันธุ์มะนาวพร้อมปลูก

สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย

แคงเกอร์น็อค

ป้องกันกำจัดโรคแคงแคงเกอร์