• บจ. เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    รับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่งดังนี้
    1. นักศึกษาฝึกงานด้าน ไอที
    2. นักศึกษาฝึกงานด้าน การตลาด , บัญชี
    3. นักศึกษาฝึกงานด้าน ธุรการ , ประสานงานขาย

    หากสนใจสามารถ แจ้งความประสงค์ผ่านทาง Line ได้เลย หรือโทร 083 611 5151