ตี่จู้เอี๊ยะ รุ่นมงคล 888

ขนาดฐานกว้าง 24 นิ้ว

ตี่จู้เอี๊ยะ รุ่นมงคล 888

ขนาดฐานกว้าง 27 นิ้ว

ตี่จู้เอี๊ยะ รุ่นมงคล 888

ขนาดฐานกว้าง 35 นิ้ว