฿230ปีกไก่อบซอสญี่ปุ่น 1000 กรัม

Golden Chicken ปีกปลายอบซอสญี่ปุ่น 1000 กรัม วิธีการอุ่นก่อนรับประทาน 1.การทอดอร่อยที่สุด : ทอดด้วยน้ำมันร้อนปานกลาง 170-175 °C เป็นเวลา 2-4 นาที 2.ไมโครเวฟเพื่อความรวดเร็ว : ตั้งอุณภูมิ ปานกลาง 3-4 นาที 3.อบด้วยหม้ออบร้อนเพื่อสุขภาพ : ตั้งอุณภูมิ 200 °C 10 นาที เก็บรักษา : ในช่องฟรีส อุณภูมิ -18 °C ได้นาน 12 เดือน ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : กลูเตน(แป้งมาลี) ไข่ และถั่วเหลือง ------------------------------ กทม. บริจาคจัดส่งรถแช่แข็ง SCG 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 210 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 250 บาท ต่างจังหวัด อ.เมือง 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 280 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 320 บาท

Delivery (store)
฿175ไก่ทอดยุโรป 1000 กรัม

Europe chicken ไก่ทอดยุโรป 1000 กรัม วิธีการอุ่นก่อนรับประทาน 1.การทอดอร่อยที่สุด : ทอดด้วยน้ำมันร้อนปานกลาง 170-175 °C เป็นเวลา 2-4 นาที 2.ไมโครเวฟเพื่อความรวดเร็ว : ตั้งอุณภูมิ ปานกลาง 3-4 นาที 3.อบด้วยหม้ออบร้อนเพื่อสุขภาพ : ตั้งอุณภูมิ 200 °C 10 นาที เก็บรักษา : ในช่องฟรีส อุณภูมิ -18 °C ได้นาน 12 เดือน ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : กลูเตน(แป้งมาลี) ไข่ ถั่วเหลือง และนม ------------------------------ กทม. บริจาคจัดส่งรถแช่แข็ง SCG 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 210 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 250 บาท ต่างจังหวัด อ.เมือง 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 280 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 320 บาท

Delivery (store)
฿200เค็นตั๊กกี้ ชิคเก้น 1000 กรัม

Kentucky Chicken เค็นตั๊กกี้ ชิคเก้น 1000 กรัม วิธีการอุ่นก่อนรับประทาน 1.การทอดอร่อยที่สุด : ทอดด้วยน้ำมันร้อนปานกลาง 170-175 °C เป็นเวลา 2-4 นาที 2.ไมโครเวฟเพื่อความรวดเร็ว : ตั้งอุณภูมิ ปานกลาง 3-4 นาที 3.อบด้วยหม้ออบร้อนเพื่อสุขภาพ : ตั้งอุณภูมิ 200 °C 10 นาที เก็บรักษา : ในช่องฟรีส อุณภูมิ -18 °C ได้นาน 12 เดือน ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : กลูเตน(แป้งมาลี) ไข่ และถั่วเหลือง ------------------------------ กทม. บริจาคจัดส่งรถแช่แข็ง SCG 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 210 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 250 บาท ต่างจังหวัด อ.เมือง 1-3 ถุง ค่าขนส่ง 280 บาท 4-6 ถุง ค่าขนส่ง 320 บาท

Delivery (store)