• AFasttabien เรารับจองทะเบียนรถกรุงเทพฯ หมวดเปิดจองใหม่จากขนส่ง จองถูกต้องตามกฏหมาย มั่นใจในความเร็ว เร็วกว่าจองเองแน่นอน ชำระค่าบริการหลังจองสำเร็จ ข้อมูลปลอดภัย 100%

  • Aคุณลูกค้าสามารถเลือกเลขที่ต้องการ แล้วแจ้งเข้ามาทางไลน์ หรือ Inbox ในเพจ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งระยะเวลาที่เลขนั้นๆ จะเปิดจอง พร้อมทั้งโอกาสในการจองสำเร็จกับคุณลูกค้า และ ขอข้อมูลของรถสำหรับจอง

  • Aการจองทะเบียนรถกับขนส่งในปัจจุบัน ต้องใช้ความเร็วในการจองขั้นสูงสุด หากเลขทะเบียนที่คุณลูกค้าต้องการ ผลรวมดี / ความหมายดี / เลขคู่ดี ความนิยมในเลขนั้นๆ จะสูงมาก Fasttabien เรามั่นใจว่า เร็วกว่าจองเอง

  • AFasttabien เราไม่ได้มีป้ายที่จองไว้แล้วพร้อมขาย เราจะต้องรอให้ถึงวันเปิดจอง และ จองหมายเลขที่คุณลูกค้าต้องการ โดยโอกาสในการจองสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณ 70-80%

  • Aชำระค่าบริการหลังได้รับผลการจอง และคุณลูกค้าตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผลการจองเรียบร้อย โดยที่ไม่ต้องมีมัดจำล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

  • A✅ ต้องเป็นรถจดทะเบียนกรุงเทพแล้ว
    ✅ รถป้ายแดง ต้องได้รับรถแล้ว
    ✅ รถป้ายขาว ต้องใช้ทะเบียนเดิมนานกว่า 1 ปี

  • Aไม่ได้รวมครับ เราไม่ได้ดำเนินการจด/เปลี่ยนทะเบียนให้ลูกค้า กรณีรถลูกค้าเป็นป้ายแดง สามารถส่งผลการจองให้เซลล์ดำเนินการไปจดทะเบียนต่อได้เลย หากเป็นป้ายขาวลูกค้าต้องไปสลับทะเบียนเองที่ขนส่งจตุจักรครับ

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.