หลักสูตร BEGINNER BARISTA

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ การแปรรูป การคั่ว พื้นฐาน จาก Trainer ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - การใช้เครื่องชงกาแฟ การสกัดเอสเปรสโซ่ - การเตรียมเครื่องบดกาแฟ การปรับเบอร์บด - การสตีมนมเบื้องต้น - การเตรียมเครื่องดื่มเมนูหลัก ร้อน - เย็น 5 เมนูพื้นฐาน - การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - การบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร B1: INTERMEDIATE

- ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับกาแฟและการสกัดกาแฟจาก Trainer ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - การใช้เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ การสกัดเอสเปรสโซ่ - การเตรียมเครื่องบดกาแฟ การปรับเบอร์บด - การสตีมนมเบื้องต้น - การทำเมนูเครื่องดื่มกาแฟร้อน - เย็น 5 เมนูพื้นฐาน - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนม การสตีมนมเบื้องต้น - พื้นฐานศิลปะบนฟองนมพื้นฐาน - เทคนิคการทำลาเต้อาร์ตพื้นฐาน "ลายหัวใจ" (หากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วแถมทิวลิป และ โรเซทต้า) - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร ESPRESSO101 BARISTA

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ การแปรรูป การคั่วจาก Trainer ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - การใช้เครื่องชงกาแฟ การสกัดเอสเปรสโซ่ ด้วย Ratio - การเตรียมเครื่องบดกาแฟ การปรับเบอร์บด - การเตรียมเครื่องดื่มเมนูหลัก ร้อน-เย็น เอสเปรสโซ่ อเมริกาโน่ คาปูชิโน่ มอกค่า ลาเต้ ( 5 เมนู ) - พิเศษ !! สอนการทำเครื่องดื่มเมนูพื้นฐาน เช่น ชาเขียว ชาไทย โกโก้ อิตาเลี่ยนโซดา และเมนูสมูทตี้พื้นฐาน - การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - การบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - ข้อควรระวังในการใช้เครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร ESPRESSO102 BARISTA

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ การแปรรูป การคั่ว จาก Trainer ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - การสกัดเอสเปรสโซ่ ด้วยอัตราส่วน Ratio - สอนการซิมกาแฟเอสเปรสโซ่ - การเตรียมเครื่องบดกาแฟ การปรับเบอร์บด - การทำเครื่องดื่มเมนูกาแฟ ร้อน-เย็น (เช่น Doppio , Macchiato, Coffee Signature) - พื้นฐานศิลปะบนฟองนมพื้นฐาน - เรียนรู้เทคนิคการเทลายพื้นฐาน "ลายหัวใจ" (หากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วแถมทิวลิป และ โรเซทต้า) - การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - การบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - ข้อควรระวังในการใช้เครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร LATTE ART 101

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนม ประเภทของนม การสร้างโฟมนม ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสตีมนม จาก Trainer ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - องค์ประกอบที่สำคัญในการเทลาเต้อาร์ต - หลักการสตีมนม การตรวจสอบคุณภาพนม - การแยกความแตกต่างของการสตีมนม (คาปูชิโน่ / ลาเต้), Dry-Wet Foam - การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การจับพิชเชอร์ - การจับแก้ว แบบต่างๆ การควบคุมการไหลและปริมาณนม - ศิลป:บนฟองนมพื้นฐาน Etching Latte Art - สอนเทคนิคการทำลาเต้อาร์ต ลายหัวใจ , ทิวลิป และ โรเซทต้า - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร COFFEE CUPPING

- แนะนำความเป็นมาของ CQI สถาบันคุณภาพกาแฟ Coffee Quality institute - ความเข้าใจในสรีรวิทยาของรสสัมพัสในกาแฟ เกี่ยวกับรสตามลิ้นรับรู้ (favor) กลิ่น (Aroma) ซึ่งผนวกกับ ประสาทสัมผัสอื่น(taste) ความรู้สึกในปาก (Mouthfeel) และความรู้สึกหลังดื่ม ( After taste) - ความสัมผัสระหว่างสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีในกาแฟ - การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ด้านกลิ่น ทั้งกลิ่นที่ดี และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ - สรีรวิทยาแห่งการรับรสสัมผัสและรสชาติ ซึ่งเป็นการฝึกโดยมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ - ระดับความเป็นกรดและกรดอินทรีย์ในกาแฟ รวมทั้งการวิเคราะห์ ด้วยประสาทสัมผัส ตัวอย่างคือกาแฟ แบบที่มีบอดี้ และไม่มีบอดี้ - การให้คะแนนกาแฟสาร เป็นการฝึกด้านการดูและวิเคราะห์ รูปลักษณ์ของกาแฟเมล็ดดิบ หาข้อด้วยหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ จากนั้นจึงสอนวิธีการลงคะแนน - แยกแยะความแตกต่างของรสชาติของกาแฟตามแหล่งที่มา

หลักสูตร ROAST MASTER 101

- กระบวนการแปรรูปกาแฟ คุณภาพและการตรวจเช็คเมล็ดกาแฟ - การคั่วกาแฟเบื้องต้น จาก Roaster ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี - ปฏิกิริยาทางเคมี-ฟิสิกส์, สีและกลิ่น ที่เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการคั่ว - การคั่วกาแฟ (คั่วด้วยเครื่องขนาดเล็ก Lab Scale) - การสร้าง Profile ในระดับคั่วที่เหมาะสมกับเมล็ดกาแฟ - การบันทึก Profile อย่างละเอียด - การดึงรสชาติที่พึงต้องการจากการคั่ว - การชิมทดสอบกลิ่นรสและชิมกาแฟ (Sensory Evaluation), Flavor Wheel - ได้รับใบ Certificate หลังจบคอร์ส

หลักสูตร SLOW BAR 101

- สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ (การแปรรูปกาแฟ การคั่ว) - ทำความรู้จักกับกลุ่ม slow Bar Coffee ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเตรียมอุปกรณ์ การปรับเบอร์บดที่เหมาะสม - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกัU Immersion, Drip Coffee, Pour Over, Material and Equipment, Coffee Filter ความรู้พื้นฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด (Ratio of Brewing ) : Drip Coffee - การเลือกเมล็ดกาแฟที่เหมาะสมต่อการสกัด - การทำความสะอาดอุปกรณ์และการบำรุงรักษา - ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ Slow Bar Coffee ความเข้าใจในรสสัมผัสในกาแฟ และการชิมกาแฟ เช่น favor, Aroma Mouthfeel, After Taste, Body

คอร์สB2 : INTERMEDIATE BARISTA

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟพื้นฐาน การสกัดกาแฟพื้นฐาน - การใช้เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ การเตรียมเครื่องบดกาแฟ - การปรับเบอร์บด การสกัดเอสเปรสโซ่ การสตีมนมเบื้องต้น - การทำเมนูเครื่องดื่มกาแฟร้อน - เย็น 5 เมนูพื้นฐาน - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนม ประเภทของนม การสร้างโฟมนม - พื้นฐานศิลป:บนฟองนมพื้นฐาน ทคนิคการทำลาต้อาร์ทพื้นฐาน - เรียนรู้เทคนิคการเทลายพื้นฐาน " ลายหัวใจ" (หากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วแถมทิวลิป และ โรเซทต้า)

G1 ICE CREAM BASIC MILK BASE

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไอศกรีมและคุณลักษณะที่ดี - ความเข้าใจในวัตถุดิบแล:ส่วนผสมที่ดีต่อคุณภาพสำหรับการไอศกรีม - คุณภาพของเครื่องไอศกรีมที่ดี , กระบวนการและขั้นตอนการทำไอศกรีม - การเก็บรักษาไอศกรีมและคิดราคาต้นทุน 1. ไอศกรีมนม 2. ไอศกรีมดัดแปลง 3. ไอศกรีมผสม 4. ไอศกรีมหวานเย็น 5. ไอศกรีมผง หรือ ไอศกรีมกึ่งสำเร็จรูป

หลักสูตร BINGSU 101

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิงซู - เน้นแนวคิดความเข้าใจในการเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ การทำซอสและบิงซู - สอนการออกแบบบิงซูที่หลากหลายตามคุณประโยชน์ - การเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า - แนะนำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ - การตกแต่งบิงซูให้น่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับบิงซู