1 ที่นั่ง เริ่มที่ 400 บาท

SOFA 1 SEAT DRY CLEANING from 400 THB

2-3 ที่นั่ง เริ่มที่ 950 บาท

SOFA 2-3 SEAT DRY CLEANING from 950 THB

4-5 ที่นั่ง เริ่มที่ 1200 บาท

SOFA 4-5 SEAT DRY CLEANING from 1200 THB

> 5 ที่นั่ง เริ่มที่ 1400 บาท

SOFA MORE 5 SEAT DRY CLEANING from 1400 THB

เก้าอี้ซักแห้ง เริ่มที 250 บาท

CHAIR DRY CLEANING from 250 THB