ฟูกสำหรับหนึ่ง 600 บาท

ด้านเดียว

ฟูกสำหรับหนึ่ง 1100 บาท

สองข้าง

ฟูกขนาดควีนไซส์ 700 บาท

ด้านเดียว

ฟูกขนาดควีนไซส์ 1300 บาท

สองข้าง

ฟูกขนาดคิงไซส์ 900 บาท

ด้านเดียว

ฟูกขนาดคิงไซส์ 1700 บาท

สองข้าง