ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1100 บาท

จาก 800 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 30%

บ้าน < 120 ตร.ม. จาก 1500 บาท

จาก 1500 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 30%

บ้าน 120-200 ตร.ม.จาก 1700 บาท

จาก 1700 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 30%

บ้าน > 200 ตร.ม. จาก 2200 บาท

จาก 2200 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 30%

วิลล่า 300 ตร.ม. จาก 3500 บาท

จาก 3500 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 30%