สตูดิโอ < 50 ตร.ม. 450 บาท

450 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกเริ่มที่ 20%

สตูดิโอ > 50 ตร.ม. 500 บาท

500 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

1 ห้องนอน < 70 ตร.ม. 500 บาท

500 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

1 ห้องนอน < 70 ตร.ม. 600 บาท

600 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

2 ห้องนอน < 90 ตร.ม. 800 บาท

800 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

2 ห้องนอน > 90 ตร.ม. 900 บาท

900 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

3 ห้องนอน < 120 ตร.ม. 1000 บาท

1000 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%

3 ห้องนอน >120 ตร.ม. จาก ฿1100

จาก 1100 บาท | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก เริ่มที่ 20%