เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สาขา อ่อนนุช) ให้บริการตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจติดตามการรักษา หรือตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลตรวจเลิอด