คลินิก Health design

คลินิก Health design

@healthdesignsFriends 268

Timeline

เมื่อพบว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคด ควรรีบทำการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยต้องพิจารณาตามองศาของกระดูกสันหลังที่คด หรือ Cobb's angle หากปล่อยไว้นาน จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จนไม่สามารถรักษาได้ _____________________________________ #สุขภาพ ...See More
สุขภาพดีออกแบบได้ by thehealthdesigns
See More
Top