Line Official Account: GSB Society อีกหนึ่งช่องทางพิเศษ ให้เราได้ส่งความคิดถึง และอัพเดทข่าวสารดีๆ เคล็ดลับโดนๆ โปรโมชันเด่นๆ สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเด็ดๆ เมื่อร่วมกิจกรรมกับเรา หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสิน ยินดีให้บริการค่ะ

Vision: เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Core Values: GSB WAY วิถีออมสิน
เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย (Giving for the greater good)
คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์ (Seeking the next possibilities)
มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำกัด (Brave beyond the boundary)