GNC Thailand

GNC Thailand

@gncthailandFriends 10,802

Timeline

แนวคิดและตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่ง พระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินที่สำคัญ สามารถแบ่งได้เป็น 3ส่วน คือ ก) แบบจำลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินโดยการอนุรักษ์บำรุ ...See More
See More

Location

Address
13.7601507827598, 100.547224299614
Location
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Business Information

Account Intro

GNC LIVE WELL ศูนย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำจากอเมริกา มากกว่า 9,000 สาขา ใน 50 ประเทศทั่วโลก

ในปี 1998 บริษัท เอสเอสยูพี โทแทล เวลเนส จำกัด ในเครือ เอสเอสยูพีกร๊ป ได้ขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ
โดยได้รับลิขสิทธิ์แฟรนไชส์จาก GENERAL NUTRITION CEN…
See More
Top